Увага! Сайт знаходиться в стадії бета-тестування та наповнення контентом.
 
Головна / Новини мед. закладів / всі медичні заклади
Новини
всі медичні заклади  
Інформування для населення щодо можливості отримання безоплатної медичної допомоги та профілактичних оглядів за допомогою за програмою медичних гарантій

01.03.2024

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

 

УВАГА!

за програмою медичних гарантій

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

 

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ (пакет 53)

 

Медичні послуги надаються пацієнтам до 18 років

 

Умови надання послуги: стаціонарно (реабілітаційне відділення  для надання реабілітаційної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах).

Підстави надання безкоштовної послуги:

 • електронне направлення лікуючого лікаря, зокрема, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, за попереднім записом через систему  ;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

Обсяг медичних послуг, який надається за договором ПМГ відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки

 

-        Проведення первинного, етапних, заключного реабілітаційного обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, іншими спеціалістами (у разі потреби) та фахівцями з реабілітації – членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

-        Встановлення реабілітаційного діагнозу, складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної терапії членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

-        Здійснення моніторингу клінічного стану пацієнта/пацієнтки, поточного контролю за виконанням індивідуального реабілітаційного плану та його коригування відповідно до отриманих змін за результатами реабілітаційного обстеження.

-        Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною реабілітаційною командою за результатами реабілітаційного обстеження для планування подальшого реабілітаційного маршруту пацієнта/пацієнтки.

-        Проведення лабораторних обстежень.

-        Проведення інструментальних обстежень. 

-        Надання реабілітаційної допомоги пацієнту/пацієнтці, який/яка потребує реабілітації (нейрореабілітація та/або ортопедична реабілітація, та/або кардіо-респіраторна реабілітація та інші) в стаціонарних умовах (у разі наявності помірних та значних за вираженістю обмежень повсякденного функціонування), упродовж післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану.

-        Забезпечення цілодобового медсестринського догляду.

-        Надання психологічної допомоги.

-        Своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації: цілодобовий доступ до знеболювальних засобів. 

-        Переведення за потреби пацієнта/пацієнтки в інші заклади (підрозділи) для надання їм спеціалізованої медичної допомоги.

-        Організація навчання пацієнта/пацієнтки/родини/доглядачів особливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах реабілітаційної допомоги.

-        Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на лікарсько-консультативну комісію.

-        Забезпечення харчуванням в умовах стаціонару.

 

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за електронним направленням лікаря

Інформаційно-довідкова
служба НСЗУ 16-77

далі

 

 

Інформування для населення щодо можливості отримання безоплатної медичної допомоги та профілактичних оглядів за допомогою за програмою медичних гарантій

01.03.2024

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

 

УВАГА!

за програмою медичних гарантій

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

 

ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ (пакет 3)

 

Медичні послуги надаються пацієнтам до 18 років

 

Умови надання послуги: стаціонарно (відділення щелепно-лицевої хірургії, хірургічне відділення з торокальними ліжками).

 


 

 

Підстави надання безкоштовних послуги:

 •  електронне  направлення  лікаря з  надання  ПМД,  якого обрано за декларацією  про  вибір лікаря,  за  попереднім  записом  через  систему  ;
 • електронне направлення лікуючого лікаря, за попереднім записом через систему  ;
 • доставляння бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу охорони здоров’я/клінічного підрозділу закладу охорони здоров’я;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

 

 

 

 

Обсяг медичних послуг, який надається за договором ПМГ відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки

-      Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем з визначенням його/її маршрутизації.

-      Проведення лабораторних обстежень.

-      Проведення інструментальних обстежень.

-      Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом або лікарем-анестезіологом дитячим (за умови надання допомоги дітям). 

-      Проведення хірургічних операцій.

-      Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення.

-      Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень. 

-      Проведення інтенсивної терапії пацієнту/пацієнтці у випадку виникнення у нього/неї загрозливих для життя станів.

-      Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.

-      Забезпечення цілодобового лікарського спостереження та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.

-      Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

-      Надання пацієнтам послуг з  реабілітації в гострому періоді реабілітації (за відсутності протипоказань) в стаціонарних умовах та направлення пацієнта/пацієнтки для отримання реабілітаційної допомоги у післягострому та довготривалому періодах реабілітації. 

-      Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань в інші заклади охорони здоров´я (ЗОЗ)/підрозділи для надання їм спеціалізованої та паліативної медичної допомоги.

-      Проведення заходів із профілактики захворювань.

-      Забезпечення харчуванням в умовах стаціонару. 

 

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за електронним направленням лікаря

Інформаційно-довідкова
служба НСЗУ 16-77

 

далі

 

 

Інформування для населення щодо можливості отримання безоплатної медичної допомоги та профілактичних оглядів за допомогою за програмою медичних гарантій

01.03.2024

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

УВАГА!

за програмою медичних гарантій

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ (пакет 4)

 

 Медичні послуги надаються пацієнтам до 18 років

 

Умови надання послуги: стаціонарно (відділення педіатрії, відділення нефрології, відділення щелепно-лицевої хірургії, хірургічне відділення з торокальними ліжками).

 

 

Підстави надання безкоштовних послуги:

 • електронне направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, за попереднім записом через систему  ;
 • електронне направлення лікуючого лікаря, за попереднім записом через систему  ;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

 

 

Обсяг медичних послуг, який надається за договором ПМГ відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки

-      Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його/її маршрутизації.

-      Проведення лабораторних досліджень.

-      Проведення інструментальних обстежень.

-      Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

-      Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнта без застосування хірургічних операцій.

-      Проведення інтенсивної терапії пацієнту у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.

-      Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей у ЗОЗ.

-      Надання пацієнтам послуг з  реабілітації в гострому періоді реабілітації (за відсутності протипоказань) в стаціонарних умовах та направлення пацієнта/пацієнтки для отримання реабілітаційної допомоги у післягострому та довготривалому періодах реабілітації. 

-      Забезпечення цілодобового лікарського спостереження та медсестринського догляду.

-      Проведення заходів із профілактики захворювань.

-      Направлення пацієнта/пацієнтки (за потреби) в інші заклади охорони здоров´я (ЗОЗ)/підрозділи для надання їм спеціалізованої та паліативної медичної допомоги.

-      Інформування пацієнтів та /або опікунів чи родичів щодо отримання безкоштовних медичних послуг та лікарських засобів в умовах стаціонару.

-      Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

-      Забезпечення харчуванням в умовах стаціонару. 

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за електронним направленням лікаря

Інформаційно-довідкова
служба НСЗУ 16-77

далі

 

 

Інформування для населення щодо можливості отримання безоплатної медичної допомоги та профілактичних оглядів за допомогою за програмою медичних гарантій

01.03.2024

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

 

УВАГА!

за програмою медичних гарантій

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ (пакет 23)

 

Медичні послуги надаються пацієнтам до 18 років

 

Умови надання безкоштовних  послуг: стаціонарно.

 

 

Підстави надання безкоштовної послуги: 

 

 • електронне   направлення  лікаря  з  надання ПМД,  якого  обрано  за декларацією  про  вибір  лікаря,   за  попереднім  записом  через  систему  ;
 • електронне направлення лікуючого лікаря, за попереднім записом через систему  ; 
 • електронне направлення лікаря мобільної паліативної служби;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

Обсяг медичних послуг, який надається за договором ПМГ відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки

-      Проведення оцінки стану пацієнта/пацієнтки щодо відповідності його/її критеріям надання паліативної допомоги та складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги (проведення оцінки соматичного стану , психоемоційного стану , корекція та контроль нутриційного статусу, оцінки запобігання та лікування хронічного больового синдрому).

 

-      Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

-      Проведення необхідних лабораторних досліджень.

-      Проведення необхідних інструментальних обстежень. 

-      Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.

-      Надання кисневої підтримки.

-      Надання респіраторної підтримки (за показаннями).

-      Забезпечення права пацієнта/пацієнтки на спільне перебування з членами його/її родини, незалежно від стану пацієнта  до завершення життя.

-      Забезпечення пацієнта/пацієнтки харчуванням в умовах стаціонару.

-      Забезпечення пацієнта/пацієнтки асистивними і технічними засобами для мобільності на весь період перебування в ЗОЗ.

-      Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/ЗОЗ відповідного профілю надання медичної допомоги, зокрема, в умовах інтенсивної терапії  (за показаннями).

-      Проведення трансфузії препаратами та компонентами крові або направлення пацієнта/пацієнтки до інших ЗОЗ для проведення трансфузії (за показаннями).

-      Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я  (за показаннями).

 

 

-      Забезпечення лікарськими засобами, зокрема, для забезпечення симптоматичної терапії (фармакотерапевтичних, хірургічних та інших методів лікування за показаннями), постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

-      Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими. 

 

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за електронним направленням лікаря

Інформаційно-довідкова
служба НСЗУ 16-77

далі

 

 

Інформування для населення щодо можливості отримання безоплатної медичної допомоги та профілактичних оглядів за допомогою за програмою медичних гарантій

01.03.2024

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

 

УВАГА!

за програмою медичних гарантій

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

 

МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ (пакет 24)

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання безоплатних послуг: 

 • електронне направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, за попереднім записом через систему  ; 
 • електронне   направлення   лікуючого  лікаря,  за  попереднім  записом  через  систему  ;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ під нагляд спеціалістів паліативної служби.

Обсяг медичних послуг, який надається за договором ПМГ відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки

-        Надання паліативної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці за місцем його/її перебування, зокрема, зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації.

-        Проведення оцінки стану пацієнта/пацієнтки щодо відповідності його/її критеріям надання паліативної допомоги та складання плану спостереження за  пацієнтом/пацієнткою, який/яка потребує такої допомоги.

-        Забір, транспортування біологічного матеріалу до лабораторії закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) або ЗОЗ, з яким укладено договір підряду, для  проведення таких лабораторних досліджень, зокрема: розгорнутий клінічний аналіз крові; біохімічний аналіз крові (загальний білок,  аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота); міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); глюкоза в цільній крові; загальний аналіз сечі; кал на приховану кров.

-        Видача направлення та/або забір, транспортування біологічних матеріалів для проведення інших лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів.

-        Проведення необхідних інструментальних обстежень за місцем перебування пацієнта/пацієнтки (за можливості) та/або у ЗОЗ, на умовах оренди, підряду та інших умов  користування відповідного обладнання. 

-        Забезпечення, контроль симптоматичної терапії та догляду.

-        Визначення показань для кисневої підтримки та організація її забезпечення за місцем перебування пацієнта/пацієнтки. 

-        Спостереження та контроль за пацієнтом/пацієнткою, який/яка перебуває вдома, зокрема,  на кисневій терапії та/або респіраторній підтримці.

-        Оцінка та визначення потреб пацієнта/пацієнтки в асистивних засобах для мобільності (можливості пересування пацієнта/пацієнтки та здійснення туалету).

-        Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, зокрема, наркотичними засобами (через виписку рецептів), медичними виробами та розхідними матеріалами під час візиту команди до пацієнта/пацієнтки за місцем його/її перебування.

-        Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги за згодою пацієнта/пацієнтки та його/її законних представників за потреби.

-        Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при виникненні станів, що загрожують життю, під час відвідування, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги ( за потреби ) та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

-        Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за паліативними пацієнтами/пацієнтками.

-        Введення лікарських засобів пацієнтам з рідкісними захворюваннями в домашніх умовах (Home infusion).

 

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за електронним направленням лікаря

Інформаційно-довідкова
служба НСЗУ 16-77

далі

 

 

Інформування для населення щодо можливості отримання безоплатної медичної допомоги та профілактичних оглядів за допомогою за програмою медичних гарантій

01.03.2024

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

 

УВАГА!

за програмою медичних гарантій

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

 

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ (пакет 25)

 

Умови надання безкоштовних послуг: амбулаторно та/або стаціонарно, та/або за місцем перебування дитини (реабілітаційне відділення  для надання реабілітаційної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах)

Підстави надання безкоштовних послуги

 • електронне направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, за попереднім записом через систему  ; 
 • електронне  направлення  лікуючого  лікаря,  за  попереднім  записом через систему  ;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ.

 Обсяг медичних послуг, який надається за договором ПМГ відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки 

-                  Первинний огляд та консультація спеціаліста мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

-                  Постановка реабілітаційного діагнозу та/або визначення пріоритетів та функціональних цілей для дитини, батьків та родини на основі участі в щоденних заняттях (індивідуальний сімейний план раннього втручання).

-                  Формування індивідуального реабілітаційного плану за категоріальним профілем МКФ-ДП та визначенням SMART (S-специфічні, M-вимірювальні, A-досяжні, R-реалістичні, T-визначені в часі) цілей та здійснення контролю за виконанням індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні поставлених цілей.

-                  Проведення лабораторних обстежень:розгорнутий клінічний аналіз крові; біохімічний аналіз крові; глюкоза в цільній крові або сироватці крові; загальний аналіз сечі;

-                  Проведення інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

-                  Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я та/або послуги раннього втручання членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

-                  Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я курсами незалежно від місця проживання дитини. Надання послуги раннього втручання сім’ям за місцем їх перебування та/або з використанням засобів телекомунікації.

-                  Консультування дитини лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та її стану.

-                  Оцінювання розвитку дитини за 5 сферами (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мовленнєва сфера, соціально-емоційна сфера).

-                  Проведення спеціального скринінгу на виявлення ознак первазивних розладів розвитку (розладів аутистичного спектра).

-                  Проведення поглибленої оцінки розвитку дитини та функціонування родини з використанням міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники/ інтерв’ю).

-                  Складання індивідуального реабілітаційного плану з визначенням пріоритетів та функціональних цілей для дитини, батьків та родини. Здійснення моніторингу за виконанням з оцінюванням прогресу в досягненні поставлених цілей.

-                  Організація навчання родини/доглядачів особливостям догляду за дитиною та її розвитком, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.

-                  Психологічний супровід батьків дитини.

-                  Направлення пацієнта/пацієнтки в інші ЗОЗ/підрозділи для надання їм спеціалізованої медичної допомоги.

-                  Підбір та адаптація спеціального обладнання та засобів альтернативної комунікації для дитини, навчання батьків їх використанню в природному середовищі для дитини та родини.

-                  Оцінка стану дитини та можливості переходу на інший етап реабілітації з подальшою корекцією індивідуального реабілітаційного плану або індивідуального сімейного плану раннього втручання.

-                  Харчування дитини в умовах стаціонару.

 

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за електронним направленням лікаря

Інформаційно-довідкова
служба НСЗУ 16-77

далі

 

 

Інформування для населення щодо можливості отримання безоплатної медичної допомоги та профілактичних оглядів за допомогою за програмою медичних гарантій

01.03.2024

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

УВАГА!

за програмою медичних гарантій

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

 

ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДІТЯМ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ОДНОГО ДНЯ (пакет 47)

 

Медичні послуги надаються пацієнтам до 18 років

 

Умови надання послуги: стаціонарно тривалістю не більше 24 год (відділення щелепно-лицевої хірургії, хірургічне відділення з торокальними ліжками).

Підстави надання безкоштовної послуги:

 • електронне направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, за попереднім записом через систему  ;
 • електронне  направлення  лікуючого лікаря, за попереднім записом через систему  ;
 • переведення з іншого  закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) /клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

Обсяг медичних послуг, який надається за договором ПМГ відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки

 

-         Забезпечення планової госпіталізації пацієнта/пацієнтки при наявності в пацієнта/пацієнтки відповідного обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання, виконаних на амбулаторному етапі надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

-         Забезпечення огляду пацієнта/пацієнтки лікуючим лікарем перед наданням медичної послуги.

-         Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом або лікарем-анестезіологом дитячим (за умови надання допомоги дітям).

-         Проведення лабораторних обстежень у разі виникнення ускладнень.

-         Проведення медичної підготовки пацієнта/пацієнтки до діагностичного, лікувально-діагностичного втручання або оперативного лікування, яке не може бути проведеним в амбулаторних умовах.

-         Проведення анестезіологічного забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур.

-         Проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 годин в умовах стаціонару.

-         Проведення при наявності показань гістологічного, цитологічного досліджень матеріалу, отриманого при проведенні втручань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

-         Забезпечення медичного спостереження за пацієнтом/пацієнткою після оперативного лікування або іншого втручання профільним лікарем-спеціалістом, медсестринським персоналом, а також лікарем-анестезіологом у разі проведення анестезіологічного забезпечення.

-         Забезпечення післяопераційного знеболення при наявності показань відповідно до типу операційного втручання.

 

-         Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

-         Надання пацієнту/пацієнтці рекомендацій щодо подальшого медикаментозного та відновлювального лікування в амбулаторних умовах та тактики дій при розвитку будь-яких ускладнень.

-         Надання медичної допомоги у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта/пацієнтки з дотриманням подальшої маршрутизації.

-         Забезпечення госпіталізації пацієнта/пацієнтки у профільне стаціонарне відділення при виникненні ускладнень під час перебування в стаціонарі одного дня та наявності показань до цілодобового спостереження та лікування.

 

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за електронним направленням лікаря

Інформаційно-довідкова
служба НСЗУ 16-77

далі

 

 

Інформування для населення щодо можливості отримання безоплатної медичної допомоги та профілактичних оглядів за допомогою за програмою медичних гарантій

01.03.2024

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

 

УВАГА!

за програмою медичних гарантій

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

 

ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ (пакет 9)

 

Медичні послуги надаються пацієнтам до 18 років

 

Умови надання послуги: амбулаторно (приймальне відділення, ЩЛ травмпункт, консультативно-діагностичне відділення, відділення функціональної діагностики, відділення променевої діагностики, рентгенологічне відділення) або з використанням засобів телекомунікації.

 

 

Підстави надання безкоштовної послуги:

 • електронне направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, за попереднім записом через систему  ;
 • електронне направлення лікуючого лікаря, за попереднім записом через систему  ;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психолога, лікаря-психіатра, лікаря- психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого, за попереднім записом через систему  ;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом, за попереднім записом через систему  ;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

Обсяг медичних послуг, який надається за договором ПМГ відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки

-        Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги.

-        Забезпечення та/або організація проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом охорони здоров’я (ЗОЗ) та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

 • загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень: розгорнутий клінічний аналіз крові; морфологічне дослідження клітин крові; визначення групи крові і резус-фактора; біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін,  аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній, залізо,  лужна фосфатаза);  загальний холестерин, ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, якісне визначення), С-реактивний білок (CРБ, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення)), коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)); глюкоза в цільній крові або сироватці крові; загальний аналіз сечі;  копрологічне дослідження, кал на приховану кров; кал на гельмінти;
 • бактеріологічних досліджень:бактеріоскопія та/або бактеріологічне (мікологічне) дослідження з урогенітального тракту + антибіотикограма; мікроскопія та/або мікологічне дослідження шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики; бактеріоскопія та/або бактеріологічне дослідження калу на патогенну та умовно- патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма); бактеріоскопія та/або бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок; бактеріоскопія  та/або  бактеріологічне   дослідження   на   стафілокок  + антибіотикограма; бактеріоскопія та/або бактеріологічне (мікологічне) дослідження на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа); мікроскопія та/або мікологічне дослідження матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики; профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу);
 • імунологічних досліджень для діагностики інфекційних захворювань та контролю за ними:HBsAg; антитіла до HCV; антитіла до ВІЛ; коронавірусної хвороби COVID-19; інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);

-  Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема:

 • рентгенологічні дослідження, комп’ютерна томографія; магнітно-резонансна; ультразвукові дослідження;
 • гастроскопія; езофагодуоденоскопія; дуоденоскопія; бронхоскопія; кольпоскопія.
 • електрокардіографія (ЕКГ); електроенцефалографія (ЕЕГ); спірографія; холтерівське моніторування;
 • офтальмологічні дослідження: офтальмометрія (кератометрія); офтальмоскопія; рефрактометрія; діоптриметрія; периметр поля зору.

 

-  Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.

-  Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.

-  Динамічне спостереження за пацієнтом/пацієнткою із хронічними захворюваннями.

-  Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.

-  Надання медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при зверненні до травматологічних пунктів.

-  Надання медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації.

-  Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.

-  Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур.

-  Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.

-  Проведення профілактики захворювань.

-  Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію.

-  Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття.

-  Направлення пацієнта/пацієнтки за наявності показань для надання спеціалізованої медичної допомоги та послуг реабілітації.

-   

ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ (пакет 9)

 

ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за електронним направленням лікаря

Інформаційно-довідкова
служба НСЗУ 16-77

 

далі

 

 

Запрошуємо укласти декларацію

01.03.2024

далі

 

 

24 лютого день Вшанування пам’яті учасників, жертв та подій Російсько-української війни

23.02.2024

24 лютого 2024 року виповнюється два роки від початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Під надуманим приводом захисту російськомовного населення в нашій державі від уявних утисків та обмежень кремль насправді поставив за мету знищити військовим шляхом українську державу та ідентичність. Водночас ця агресія виявилася викликом міжнародному світовому порядку, створеному після Другої світової війни, порушила загальну стабільність у Європі та стала глобальною загрозою для світової безпеки.

Нинішній режим у росії має всі ознаки тоталітарного, він у силовий спосіб намагається змінити межі міжнародно визнаних кордонів суверенної держави. Режим, який отримав назву «рашизм», сповідує ідеологію, яка є сумішшю різних негативних течій, що мали місце в історії світової цивілізації у різні епохи: фашизму, більшовизму, нацизму, реваншизму, ксенофобії, імперіалізму тощо. До того ж, як «духовні скрєпи» пропагуються ідеї так званих «величі російської культури» та «світового центру православ’я».

Сучасна російсько-українська війна розпочалася де-факто ще десять років тому, у лютому 2014 року, коли російська федерація підло скористалася тим, що в Україні після Революції Гідності мали місце тимчасовий вакуум державної влади та деморалізація частини силового блоку. Разом з тим, упродовж 2014 року Збройні Сили України, підкріплені численними формуваннями українських добровольців, зупинили просування та звільнили від московських загарбників більшість захоплених ними на той час територій. Відтоді і до 24 лютого 2022 року основні воєнні дії не виходили за межі сходу нашої країни, але територія Автономної Республіки Крим і значна частина Луганської та Донецької областей залишилися окупованими.

Увесь цей час кремль намагався переконувати світ, що повністю підконтрольні москві окупаційні режими в Донецькій та Луганській областях України насправді є незалежними державними утвореннями, які прагнуть свободи, а українська влада намагається їх придушити, і тому в Україні відбувається «громадянська війна», а росія - лише «миротворець».

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 2022 року остаточно викрило істинні наміри агресивного режиму.

Російська федерація веде проти України екзистенційну війну, метою якої є не лише захоплення нашої території, а й знищення української державності та національної ідентичності і геноцид Українського народу. Жорстокий ворог не має наміру зупинятися, він не рахується з величезними втратами і готовий продовжувати агресію до досягнення своїх цілей. Відтак кожен українець сьогодні має усвідомлювати необхідність особистої активної участі в обороні держави - чи на фронті, чи в тилу.

Повномасштабний напад росії (московії!) зумовив консолідацію української нації, і ця єдність стала основою організації спротиву. Зупинити наступ військ російської федерації, зірвати їхні плани щодо захоплення за лічені дні України вдалося лише завдяки спільним зусиллям Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань, масового волонтерського руху і просто українців, що піднялися на боротьбу з ворогом.

Наш героїчний опір став не лише боротьбою за свободу країни та виживання Українського народу. Ми є нині форпостом вільної Європи та усього демократичного світу, запорукою їх безпеки та майбутнього. Без перебільшення, від перемоги України залежить стабільність у світі загалом.

Водночас наша держава ефективно стримує агресію і долає ворога завдяки потужній міжнародній допомозі.

Ми маємо й надалі залишатися консолідованими як усередині держави, так і на міжнародному рівні задля перемоги над агресором й розбудови демократичної правової Української держави в сім’ї європейських націй.

далі

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Реєстрація

Вхід


Або зареєструйтесь

Наявність ліків